İstanbul Havalimanı, olası bir depreme hazır

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, bir açıklama yayınlayarak olası bir Marmara depremine planlı bir şekilde hazır olduklarını bildirdi. Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat ise İstanbul Havalimanı’nın inşa edildiği zeminin güçlendirildiğini ve tüm tasarım süreçlerinin depreme uygun gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı, olası bir depreme hazır

Kahramanmaraş merkezli depremler, gözleri İstanbul’a çevirdi.

Megakentin olası bir Marmara depremine hazır olup olmadığı tartışmaları sürerken, İstanbul Havalimanı’nın tüm tasarım süreçlerinin, depreme uygun
gerçekleştirildiği bildirildi.

İlk inşa edildiğinde hazır hale getirildi

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından yapılan
açıklamada; İstanbul Havalimanı için farklı mecralarda kimi değerlendirmeler
yapıldığı, olası deprem senaryolarının İstanbul Havalimanı’nda planlanan tüm
tesis ve yapılara muhtemel etkilerinin, 2015 yılındaki tasarım aşamalarında
dikkate alındığı vurgulandı.

Açıklama, şöyle devam etti:

Sahaya özgü sismik tehlike
değerlendirmesi yapıldı

Bu amaçla Mayıs 2015 tarihli İstanbul Havalimanı Sismik Tehlike Raporu hazırlatan İGA, bu süreçte Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Onursal Profesörü Mustafa Erdik, Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan ve Özyeğin Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kurucu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Atilla Ansal öncülüğünde, ulusal ve uluslararası bir ekip ile birlikte çalıştı. Söz konusu raporda, deprem tehlikesi için kaynak faylarda oluşabilecek herhangi bir depremin muhtemel etkilerinin belirlenmesi amacı ile sahaya özgü sismik tehlike değerlendirmesi yapıldı; zemin ve binaların tasarımlarında kullanılacak deprem yükleri İstanbul Havalimanı özelinde tespit edildi.

Kesintisiz hizmet verme hedefi

Açıklamada İGA İstanbul Havalimanı Planlamadan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Polat’ın görüşlerine de yer verildi.

Polat, ‘475 yıllık tekerrür süreli DD2* depremi’ etkisinde
İstanbul Havalimanı’nın kesintisiz hizmet verme prensibiyle tasarım ve
inşaatının tamamlandığını belirterek, şunları söyledi:

‘Tüm binalarımızda operasyonlar aksamayacak’ 

Kriterimiz, İGA İstanbul Havalimanı’nın beklenen İstanbul depremi sonrasında hiç hasar görmemesi ve kesintisiz kullanım prensibinin işlemesi üzerine kuruldu. Beklenen İstanbul depreminin meydana gelmesi halinde, terminal, hava trafik kule, enerji merkezi, ARFF istasyonları dahil tüm binalarımız ve hava tarafı ‘pist-apron-taksi yollarında, operasyonların aksamayacağı şekilde, deprem modellemelerimiz çerçevesinde, tasarım ve inşaat çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

Polat, havalimanı yapılmadan önceki jeolojik yapının
değiştirildiğini ve olası deprem yükleri dahil havalimanı operasyonlarına uygun
hale getirildiğinin altını da çizdi.